Срочен депозит

New-Account.png

 

Депозит „Класика“ ти дава възможност да вложиш спестяванията си при специални лихвени условия.

 

  • Имаш възможност да увеличиш размера на депозита си (чрез вноска или превод) без това да води до допълнително таксуване.
  • На датата на падеж депозитът се подновява автоматично за същия срок. Ако датата на падеж е неработен ден, за такъв се счита първия следващ работен ден.
  • При прекратяване на действието на Договора за депозит „Класика“ извън падеж (предсрочно), се удържа такса в размер на 30 BGN или 15 EUR/USD, както и такава за теглене, съгласно Тарифата за такси и комисиони на УниКредит Булбанк АД за Физически лица.