Срочен депозит

New-Account.png

 

Депозит „Класика“ ти дава възможност да вложиш спестяванията си при специални лихвени условия.

 

  • Имаш възможност да увеличиш размера на депозита си (чрез вноска или превод) без това да води до допълнително таксуване.
  • На датата на падеж депозитът се подновява автоматично за същия срок. Ако датата на падеж е неработен ден, за такъв се счита първия следващ работен ден.
  • При разпореждане със суми от депозитната сметка се удържа такса, съгласно Тарифата за такси и комисиони на УниКредит Булбанк АД за Физически лица.