RINGS

rings.png

RINGS е платежна система, която извършва прехвърляне на парични средства между банкови сметки.

Превод, излъчен от системата RINGS, се осъществява в реално време. За да бъде изпълнен в същия ден, трябва да бъде нареден в периода от 08:00 ч. до 15.30 ч.

Преводите след 15:30 ч. се изпълняват на следващия работен ден.

Плащанията чрез RINGS са:

  • без ограничение в размера, инициирани по желание на клиента
  • задължителни за суми равни или над 100 000 BGN