Квалифициран електронен подпис

img_illustration_termsandconditions.png

 

Електронният подпис е средство, чрез което се подписват и потвърждават документи в електронна форма. С подписването на електронния документ, лицето се идентифицира и съдържащата се в документа информация се защитава от последващи промени.