Произход на средства

templates.png

 

Изисква се при нареждане на суми равни или по-големи от левовата равностойност на 15,000 евро или равностойността на 15,000 евро в друга валута. Попълването на тази информация се осъществява чрез бутона за избор или се изписва ръчно.