Изисквания при създаване на ПИН

 

pin-code.png

 

  • ПИН кодът трябва да съдържа от 6 до 8 цифри.

  • Не използвай последователни или еднакви цифри. Пример: 111111 или 123456.


! Не разкривай своя ПИН на други лица.