Изисквания към Вашия ПИН

 

  • Брой символи
  • ПИН кодът трябва да е шест цифри.
  • Брой на последователни символи
  • Не използвайте последователни или еднакви цифри.
  • Новият ПИН не може да съдържа специални символи.