Сканиране на QR код

qr-code.png

Сканирай QR кода и зареди автоматично детайли за превода с предварително определени параметри (сума, IBAN, получател, основание) от изпращача на QR кода. Функционалността важи само за клиенти на Булбанк Мобайл.