Създаване на QR код

qr-code.png

Създай QR код с детайли по превода (сума, IBAN, получател, основание) и сподели за лесно получаване на средства. Функционалността важи само за клиенти на Булбанк Мобайл.