P2P превод по мобилен номер

Незабавно плащане BLINK P2P по мобилен номер е функционалност на услугата за електронно банкиране Булбанк Мобайл на УниКредит Булбанк, предоставяща възможност за нареждане и получаване на преводи към и от физическо лице по мобилния му телефонен номер, записан в телефонния указател на устройството, на което е активирана услугата.

BLINK е платежна система, която извършва прехвърляне на парични средства между банкови сметки.

Преводите се излъчват в реално време, следвайки платежната система BLINK.

Незабавните плащания (BLINK) в BGN на Национална картова и платежна схема BLINK, част от БОРИКА АД. Най-бързите национални междубанкови преводи в BGN 24/7, 365 дни в годината.

Незабавните плащания чрез BLINK са:

  • Кредитен превод в BGN от/към сметка с друг доставчик на платежни услуги в България, част от схемата BLINK.
  • Лимит до 20 000 BGN на превод в Булбанк Мобайл
  • За индивидуални клиенти.