Снимка към твоя мобилен номер

Направи или качи снимка от галерията на телефона, за целите на „Превод по мобилен номер“, която ще бъде видима за другите потребители, активирали функционалността в „УниКредит Булбанк“ АД или при друг доставчик на платежни услуги, сертифициран от „БОРИКА“ АД за незабавни плащания BLINK P2P по мобилен номер.