Препоръки към създаване на Мастър ПИН

master-password-600.png

 

 

  • Минималната дължина на паролата е шест цифри.

  • Не съдържа последователни или повтарящи се цифри.

  • Паролата не е рождена дата или често използвани комбинации от цифри.