Флаг за сигурност

m-token-flag.png

Флагът служи като допълнително средство за сигурност и ще се показва след коректно въвеждане на ПИН. В случай че въведеш грешен ПИН ще се визуализира флаг на друга държава и подписването няма да бъде успешно. След промяна на ПИН в настройки, флагът също ще бъде сменен.