Картови нотификации

notifications.png

 

Всяка твоя карта се абонира автоматично и безплатно за получаване на известия при трансакция с нея.

В случай че не искаш да получаваш известия по конкретна карта, моля влез в меню „Настройки" на картата и избери „Известия по карта", за да се деабонираш от услугата.