Какво ново?

img_illustration_activateaccount.png

 

Запознай се с новите функционалности и подобрения в Булбанк Мобайл:

Меню “Моят план”

Детайлна информация за твоя план за ежедневно банкиране.

В новото меню „Моят план“ ще откриеш подробна информация за плана ти и включените в него продукти и услуги, от които можеш да се възползваш.

Ако все още нямаш план, в менюто имаш възможност за напълно дигитално откриване на най-подходящия за теб.

Налично в меню „Повече“

Подобрения:

  • Активация и повторно активиране:

Оптимизирани стъпки в процеса на определяне на ПИН код за вход и начините за вход с пръстов отпечатък и лицево разпознаване.

  • Битови сметки:

Обогатяване визуализацията на доставчиците

  • Плащания:

Промени в наименованията на платежните документи - преводно нареждане, авизо, директен дебит.

  • Дневни лимити:

 Отказаните преводи няма да имат отражение върху дневния лимит за плащания.


 

Препоръчваме всички потребители да обновят приложението до:

 

ПОСЛЕДНИ ВЕРСИИ НА БУЛБАНК МОБАЙЛ

Android 3.17.0

iOS 3.16.2

Huawei 3.17.0

 

banner-BG.png