Какво ново?

img_illustration_activateaccount.png

 

Запознай се с новите функционалности и подобрения в Bulbank Mobile:

 

Международни преводи в EUR

Извършване на SEPA преводи в EUR, от сметки в лева или валута към сметки в България и ЕИП.

(Налично в меню "Плащания" - опция "Междубанков превод в EUR", минимална версия за iOS: 3.1.0)

 

Върни превод

Връщане на вече получен превод без въвеждане на IBAN на получател.

(Налично в детайли на входящ превод към всяка сметка - опция "Върни превод")

 

Създай подобен

Създаване на нов превод без въвеждане на IBAN на получател използвайки платежната форма на вече извършено плащане.

(Налично в меню "Плащания", "История на преводи" в "Детайли за операцията" - опция "Създай подобен")

 

Биометричен вход в М-токен

Възможност за вход в услугата М-токен посредством биометрия: пръстов отпечатък (Android); Face ID / Touch ID (iOS).

 

Подобрения

Оптимизирани вход и скоростта на приложението. Подобрения на: Съобщения и Widget.