Извлечения по кредитна карта

credit-card-statements-600.png

 

  • Извлеченията по кредитна карта се генерират само за приключил календарен месец и няма възможност да се изтегли извлечение за текущ месец.
  • Месечното извлечение ще бъде налично за преглед и изтегляне само ако за избраната кредитна карта има транзакции.
  • Допълнителните кредитни карти, издадени към основна нямат опцията за генериране на извлечения. PDF извлеченията ще бъдат видими единствно при основната карта на титулярния картодържател.