Ипотечен кредит

mortgage-loan-600.png

 

Ипотечният кредит е вид кредит, който се обезпечава посредством недвижимо имущество.

Банката предоставя два вида ипотечни кредити Стандартен и Универсален ипотечен кредит.

 

Стандартен ипотечен кредит 

  • Размер на финансиране:

До 90% от пазарната оценка на имота.

  • Цел:

Финансиране за покупка на имот, строително-ремонтни и/или довършителни дейности на закупувания жилищен имот;

Рефинансиране на аналогични целеви кредити.

  • Срок:

до 35 години*

 

Универсален ипотечен кредит

  • Размер на финансиране:

до 70% от пазарната оценка на имота.

  • Цел:

Финансиране на текущи потребности на физически лица; Покупка на офис, магазин, гараж (в случай че гаражът не е към жилищен имот), земя и др.; Строителство, ремонт и довършителни работи; Рефинансиране на кредити с аналогична цел или обединяване на задължения (Потребителски кредити, Кредитни карти и др.)

  • Срок:

до 25 години*


* Възраст на кредитоискателя при изтичане срока на кредита - максимум 70 години.