Условия за използване на информационно меню “Моят автомобил“ в „Булбанк Мобайл“

1. Общи разпоредби

„Моят автомобил“ е информационно меню в услугата за електронно банкиране „Булбанк Мобайл“ на „УниКредит Булбанк“ АД (Банката), предоставящо възможност за получаване на информация и известия относно наложени глоби от Пътна полиция към МВР, валидност на застраховка Гражданска отговорност, валидност на технически преглед, валидност на винетка и уведомяване за изтичаща валидност на шофьорска книжка.

 

2. Изисквания за използването на информационно меню „Моят автомобил“:

 • Потребителят е необходимо да е ползвател на услугата „Булбанк Мобайл“ като физическо лице;
 • Абонирането, промените и деактивирането на функционалността се извършват от лицето (потребителя на услугата) през личния му профил в услугата „Булбанк Мобайл“. Абонирането се извършва след приемане на настоящите условия чрез плъзгач „Приемам“
 • При избор на меню "Моя автомобил" на потребителя се визуализира конкретна информация до какви услуги ще получи достъп след абонирането, както и необходимите данни, които следва да въведе, за да може да получи съответния достъп:

- номер на шофьорска книжка

- регистрационен номер на МПС и номер на малък талон на МПС

 • След абониране за достъп през информационно меню „Моят автомобил“, потребителят ще има възможност за получаване на следната информация, разделена на две направления (секции), в зависимост от въведените данни, за които потребителят може да се абонира поотделно или заедно:

При въвеждане на номер на шофьорска книжка:

- Уведомяване за наложени глоби от Пътна полиция към МВР

- Уведомяване за изтичаща шофьорска книжка

 

При въвеждане на регистрационен номер на МПС и номер на малък талон на МПС:

- Известяване за валидност на застраховка Гражданска отговорност

- Известяване за валидност на технически преглед

- Известяване за валидност на валидност на винетка

 

 • Потребителят може да направи проверка и да получава уведомления за личните си глоби от Пътна полиция към МВР, валидност на гражданска отговорност, валидност на технически преглед, валидност на винетка и уведомяване за изтичаща валидност на шофьорска книжка.
 • След абониране за услугата, Банката осигурява посредством техническа свързаност към съответните публични регистри чрез услугата „Булбанк Мобайл“ достъп до информация относно наложени глоби от Пътна полиция към МВР, валидност на застраховка Гражданска отговорност, валидност на технически преглед, валидност на винетка и на шофьорска книжка, на потребителя ще се визуализират резултатите от извършените проверки и ще започне да получава съответните уведомления /известявания.
 • За да може да прави посочените по-горе проверки и да получава уведомления/ известия, потребителят  се съгласява с настоящите Условия за използване на информационно меню “Моят автомобил“ в „Булбанк Мобайл“ при активиране на функционалността, Банката да получи достъп посредством техническа свързаност до информацията в съответните публични регистри и да обработва данните на абонираните потребители, както е посочено в Информация за личните данни, обработвани от „УниКредит Булбанк“ АД, съгласно Регламент ЕС 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните).
 • След предоставено съгласие с настоящите Условия , потребителят ще вижда информацията, за която се е абонирал и ще получава съответните известия/ уведомления.
 • Потребителят има възможност да избира и променя чрез менюто известията, които желае да получава.
 • Потребителят може във всеки един момент да деактивира през профила си в „Булбанк Мобайл, както достъпът до цялата информация, предоставяна през менюто „Моят автомобил“, така и само някои от известията, по свой избор.

 

3. Други условия

Потвърждавайки, че се е запознал и приема настоящите условия, потребителят:

 • Декларира, че се е запознал с Информация за личните данни, обработвани от „УниКредит Булбанк“ АД, съгласно Регламент ЕС 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните), представляващи част от настоящите условия.

Декларира, че е запознат и приема Общите условия за предоставяне на услугите за електронно банкиране „Булбанк Онлайн“ и „Булбанк Мобайл“.