Декларирам, че доброволно предприемам стъпки по влизане в договорни отношения с Евротръст Технолъджис АД и осъзнавам, че за целта е необходимо УниКредит Булбанк АД, дружество регистриращ орган, действащо от името на Евротръст Технолъджис АД,  да предостави мои лични данни (име, презиме, фамилия, номер на лична карта, ЕГН, имейл адрес и телефонен номер) на Евротръст Технолъджис АД с цел издаване на електронен подпис. Непредоставянето на данните ще доведе до невъзможност за предоставяне на услугата свързана с използването на КЕП. Информиран съм, че Евротръст Технолъджис АД ще обработва личните ми данни съобразно своята Политика за защита на личните данни.