Декларирам, че доброволно предприемам стъпки по влизане в договорни отношения с Евротръст Технолоджис АД и осъзнавам, че за целта е необходимо УниКредит Булбанк АД, дружество регистратор, действащо от името Евротръст Технолоджис АД,  да предостави мои лични данни (ЕГН, номер на лична карта, телефонен номер) на Евротръст Технолоджис АД с цел издаване на електронен подпис. Непредоставянето на данните ще доведе до невъзможност за предоставяне на услугата свързана с използването на КЕП.”