БАТА АГРО 2017

Заявете среща с експерт по време на

БАТА АГРО 2017 г. УниКредит съвместно с Института за Иновации и Агростратегии ще ви очакват на щанда на УниКредит по време на БАТА АГРО 2017 от 16.05.2017 г. до 19.05.2017 г.

ПОПЪЛНЕТЕ

Форма за обратна връзка

Запознат съм с доброволния характер на предоставяне на личните данни и условия за обработката и ползването им. Давам съгласието си личните ми данни, без допълнително заплащане и специално разрешение, да бъдат използвани за получаване на търговска информация по телефона, чрез електронна или обикновена поща за продукти и/или услуги на УниКредит Булбанк АД.

Уникредит Булбанк АД е регистрирана по Закона за защита на личните данни и гарантира, че Вашите лични данни ще се използват според разпоредбите на Закона за защита на личните данни и няма да бъдат предоставени на трети лица без Вашето предварително разрешение.