Специализирани продукти за Публични финанси

Отпечатай Добави в любими Изпрати

1. Кредитната линия инфраструктурни проекти

 • Потенциални кандидати: общини, общински компании и публично-частни партньорства;
 • Размер на кредита: размерът на кредита е не по-малко от 20,000 евро и не повече от 5,000,000 евро;
 • Грантов елемент - кредитополучателят получава като субсидия до 2.5% от инвестицион-ния проект, като сумата се получава на части;
 • Срок – от 4 до 12 години;
 • Лихва – по договаряне;
 • Валута - евро и лева.

Предимства

 • финансирането от Европейската Инвестиционна Банка (ЕИБ) може да се комбинира с Гаранционното споразумение на Американската агенция за международно развитие (USAID);
 • Специализирана линия за посрещане на инвестиционните потребности в публичния сектор;
 • Дълъг срок на погасяване;
 • Поевтиняване на инвестицията с над 2.5%, отчитайки безвъзмездната помощ, която се ползва за предсрочно погасяване на финансирането и води до икономии от лихви.

Добри практики

Общини София, Тервел, Варна, Горна Оряховица, Берковица, Чепеларе, Полски Тръмбеш, Монтана и др.

2. Кредитна линия от европейската инвестиционна банка за финансиране на общини по проекти за енергийна ефективност

Цел: Енергоспестяващи проекти, възобновяеми енергийни източници като малки когенератори, вятърни генератори, топлопреносна мрежа, газификация, геотермални и водни електроцентрали и др.

 • потенциални кандидати: общини, общински компании;
 • размер на кредита: размерът на кредита е не по-малко от 20,000 евро и не повече от 5,000,000 евро;
 • грантов елемент - кредитополучателят получава като субсидия до 10% от размера на кредита, като сумата се получава след изпълнение на проекта и приемането му от независим одитор;
 • срок – от 4 до 12 години;
 • лихва – по договаряне;
 • валута - евро и лева.

Предимства

 • Финансирането от Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) може да се комбинира с Гаранционното споразумение на Американската агенция за международно развитие (USAID);
 • Специализирана линия за посрещане на инвестиционните потребности в публичния сектор;
 • Дълъг срок на погасяване;
 • Поевтиняване на инвестицията с над 10%, отчитайки безвъзмездната помощ, която се ползва за предсрочно погасяване на финансирането и води до икономии от лихви.

Добри практики:

МБАЛ Бургас; Онкологичен диспансер гр.Варна.

3. Гаранционно споразумение с Американската агенция за международно развитие (USAID) за общини

 • гаранционно споразумение: гарантиране на кредити във връзка с общински инфраструктурни проекти;
 • потенциални кандидати: общини;
 • размер
  а) на кредита максимална сума на кредитите, отговарящи на условията – 1 млн. долара
  б) размер на гарантираната сума
 • До 50% от кредита;
 • валута на кредита - лева или евро;
 • срок: максимален срок на кредита от 3 до 7.5 години, но не повече от септември 2013 г.;
 • краен срок за кандидатстване по силата на споразумението - януари 2009 г.;

Предимства

Гаранционното споразумение осигурява високо ликвидно обезпечение, което се влияе върху цената на кредита.

4. Директно финансиране с участие в процедура по ЗОП за избор на финансираща институция:

 • Директно се отпуска кредит на публичния субект за финансиране на конкретен проект;
 • Обичайно срока на финансирането е до 10 год, но се разрешават и кредити със срок до 15-20 год, в зависимост от спецификата на финансирания проект;
 • Съгласно кредитната политика на УниКредит Груп, се финансират всички видове проекти с изключение на такива, свързани с доставка на оръжие, ядрена енергия, хазарт и наркотици;
 • Обезпечение по тези кредити могат да бъдат бъдещи вземания или друг вид обезпечение, предложено от публичния субект. В случай на финансиране на министерство/първостепенен разпоредител с бюджета и в зависимост от проекта, може да не се изисква обезпечение.

5. Уникредит Булбанк от края на 2008 год е обслужваща банка за средствата за финансиране на общини на Фонда за местно самоуправление в България-ФЛАГ ЕАД.

 • Банката приема документи от общините за кандидатстване за финансиране по линия на ФЛАГ на следните видове проекти:
  • Одобрени инвестиционни проекти на общини и общински дружества от Оперативни програми и Програмата за развитие на селските райони”;
  • За подготовка на проекти за кандидатстване за одобрение на инвестиционни проекти по Оперативни програми и Програмата за развитие на селските райони.

За контакти:  

E-mail: PublicInstitutions@unicreditgroup.bg

Назад
Повече >
Повече >
0700 1 84 84
на цената на градски разговор или
кратък номер 1 84 84
за местни мобилни оператори
CallCentre@UniCreditGroup.bg
Валутни курсове